Terapia zaburzeń osobowości

Terapia zaburzeń osobowości w Gdańsku

Terapia zaburzeń osobowości rozpoczyna się od kilku (zazwyczaj 3-5) konsultacji diagnostycznych, w trakcie których badamy strukturę osobowości, sposób postrzegania siebie, innych i wchodzenia w relacje ze światem. Następnie umawiamy się, nad którymi trudnościami będziemy pracować, jakie efekty chcemy i możemy osiągnąć.  Uzgadniamy także zasady na których będzie odbywało się leczenie. Podczas sesji, korzystając z treści, które osoba wnosi do terapii o sobie oraz o innych, a także z analizy relacji terapeutycznej pracujemy, by osłabić destrukcyjne sposoby przeżywania  i funkcjonowania oraz wzmocnić i rozwinąć bardziej dojrzałe i zdrowe. Staramy się pomóc, by pacjenci stali się bardziej elastyczni, reagowali adekwatnie do rzeczywistej sytuacji, rozwijali swój potencjał.

Przyczyny zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości przejawiają się w sposobie funkcjonowania pacjenta, dotyczą konkretnych sposobów zachowań. Najczęściej jakiś wzorzec danego zachowania pojawia się w okresie dzieciństwa i utrwala w okresie dojrzewania. Zazwyczaj jest spowodowany splotem czynników  biologicznych (tego, jacy się rodzimy) i środowiskowych (tego jak się nami opiekowano, rozumiano, jak na nas reagowano). Zaburzenia osobowości bywają powodem niszczenia relacji z innymi ludźmi, konkretne cechy i zachowania stają się utrudnieniem dla osoby, która się z nimi zmaga. W takich sytuacjach warto zdecydować się na terapię zaburzeń osobowości i pracować nad tym, by relacje z innymi stały się źródłem satysfakcji i wsparcia.

Kiedy należy rozważyć terapię zaburzeń osobowości?

Głównym objawem zaburzeń osobowości jest nieodpowiednie reagowanie na zaistniałą sytuację. Reakcja ta odbiega zwykle od przyjętych kulturowo norm. Podczas psychoterapii pracuje się nad tym, by reakcje były bardziej adaptacyjne. Terapia zaburzeń osobowości rozpoczyna się od kilku (zazwyczaj 3-5) konsultacji diagnostycznych, w trakcie których badamy strukturę osobowości, sposób postrzegania siebie, innych i wchodzenia w relacje ze światem. Sprawdzamy wtedy, jak długo niepożądane zachowania się utrzymują, jak wpływają na kontakty międzyludzkie oraz na stan psychiczny pacjenta, jak pacjent radzi sobie w swoich rolach – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, czy ktoś z otoczenia zwrócił uwagę na jego zachowania. Po postawieniu diagnozy  umawiamy się, nad którymi trudnościami będziemy pracować, jakie efekty chcemy i możemy osiągnąć.  Uzgadniamy także zasady na których będzie odbywało się leczenie. W niektórych przypadkach umawiamy się również na farmakoterapię, oczywiście we współpracy z lekarzem psychiatrą.

Podczas sesji, korzystając z treści, które osoba wnosi do terapii o sobie oraz o innych, a także z analizy relacji terapeutycznej pracujemy, by osłabić destrukcyjne sposoby przeżywania  i funkcjonowania oraz wzmocnić i rozwinąć bardziej dojrzałe i zdrowe. Staramy się pomóc, by pacjenci stali się bardziej elastyczni, reagowali adekwatnie do rzeczywistej sytuacji, rozwijali swój potencjał.

Terapia – najlepszy sposób na wyleczenie zaburzeń osobowości

Najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie długoterminowej terapii zaburzeń osobowości, ponieważ zmiany w strukturze osobowości zajmują wiele czasu. Pewne sytuacje muszą się wielokrotnie powtórzyć, aby mogły zostać zrozumiane, zmienione i utrwalone.  Podczas cyklicznych spotkań psychoterapeuta i pacjent obdarzają się wzajemnym zaufaniem i stopniowo rozwija się nowe wzorce reakcji na różne wydarzenia. Metody terapii zależą od indywidualnego przypadku, ponieważ każdy z pacjentów jest inny. Podstawą jest tu rozmowa. Podczas sesji, korzystając z treści, które osoba wnosi do terapii o sobie oraz o innych, a także z analizy relacji terapeutycznej pracujemy, by osłabić destrukcyjne sposoby przeżywania  i funkcjonowania oraz wzmocnić i rozwinąć bardziej dojrzałe i zdrowe. Staramy się pomóc, by pacjenci stali się bardziej elastyczni, reagowali adekwatnie do rzeczywistej sytuacji, rozwijali swój potencjał. Ten rodzaj psychoterapii prowadzimy w sesjach indywidualnych.

Terapia zaburzeń osobowości w Domu Psychoterapii

Terapia zaburzeń osobowości w Domu Psychoterapii w Gdańsku prowadzona jest przez najlepszych specjalistów, którzy zapewnią Państwu profesjonalną opiekę i wsparcie. Regularne uczęszczanie na spotkania będzie drogą do nauczenia się nowych wzorców zachowań. Ponadto nasza kadra ma również doświadczenie w przeprowadzaniu terapii grupowych, medytacji terapeutycznej oraz terapii uzależnień.