Terapia Uzależnień w Gdańsku

Leczenie i terapia uzależnień w Domu Psychoterapii

Uzależnienie stanowi określenie dla choroby, która oparta jest na wewnętrznym poczuciu przymusu do przyjmowania substancji (np. alkoholu, narkotyków) lub wykonywaniu danych czynności, zachowań (np. hazard, korzystanie z Internetu). Człowiek uzależniony nie czuje, jak bardzo jest to toksyczne dla organizmu oraz jego otoczenia. Wraz z uzależnionym cierpią także jego bliscy, którzy poszukują różnych form pomocy dla niego.

Objawy uzależnienia – kiedy należy udać się na terapię?

Sygnały, wskazujące na konieczność podjęcia leczenia niekiedy są za późno dostrzegane. Wszystko zaczyna się powoli, ale z czasem problemy narastają. Dlatego też istotne jest niebagatelizowanie pierwszych oznak uzależnienia.

Osoba uzależniona odczuwa cierpienie, swojego rodzaju przymus zażycia substancji lub zachowania, które na krótko usuwa przykry stan. Stopniowo traci zainteresowanie swoimi pasjami, hobby, znajomymi, rodziną, pracą… w centrum zainteresowania umieszczając substancję lub zachowanie.

Osoby uzależnione od substancji często doświadczają przykrych objawów odstawienia. Niezależnie od tego, od czego ktoś jest uzależniony, choroba ta powoduje coraz większe cierpienie – osoby chorej oraz jej bliskich. Emocje są regulowane poprzez nałóg, który przeradza się w obsesję. Poczucie przymusu popycha coraz dalej w głąb choroby. Dochodzi do sytuacji, kiedy to uzależniony nie dostrzega problemu. Żyje w swoim własnym świecie, opartym na iluzji. Zaprzeczenie istnienia problemu stanowi kolejny objaw uzależnienia.

Niekiedy występuje mechanizm tzw. rozpraszania oraz rozdwajania swojego „Ja”. Polega on głównie na przekonaniu o bezwartościowości uzależnionego. Powtarzając sobie, jak bardzo jest „beznadziejny”, przechodzi następnie do etapu „wszechmocy”. Odrzuca pomocną dłoń, przez co jego zachowania są niekonsekwentne. Istotna jest wtedy zdecydowana interwencja specjalistów.

Rozwój uzależnienia – jak się przejawia?

Kiedy u osoby uzależnionej rozwija się choroba, w jej psychice rozwijają się trzy mechanizmy:

Mechanizm nałogowej regulacji uczuć – emocje osoby uzależnionej działają w taki sposób, by przeżywała silne napięcie nazywane „głodem”, „odczuciem przymusu”, zażycie substancji lub wykonanie czynności, od której osoba jest uzależniona przynosi ulgę, zmniejsza cierpienie.

Mechanizm iluzji i zaprzeczania – myślenie osoby uzależnionej jest zmienione w taki sposób, że nie dostrzega ona związku miedzy problemami, jakie przeżywa a swoim zachowaniem, często nie zauważa też, że jest uzależniona. Działanie tego mechanizmu znacznie utrudnia zobaczenie rzeczywistej sytuacji osobie uzależnionej oraz zgłoszenie się po pomoc.

Mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja – osoba uzależniona często nie wie kim ani jaka jest – raz czuje się „beznadziejna”, „nic nie warta”, innym razem uważa się za niemal „wszechmocną”, która nie potrzebuje niczyjej pomocy.  Utrudnia to podejmowanie i trwanie przy podjętych decyzjach, życie osoby uzależnionej jest chaotyczne, zmienne.

Terapia uzależnień Gdańsk

Takim osobom proponujemy terapię uzależnień w Gdańsku, w jego centrum, w komfortowym, przytulnym gabinecie. W procesie zmian pomagają doświadczone specjalistki psychoterapii uzależnień, psychoterapeutki. Tam, w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji osoby borykające się z używaniem substancji lub nałogowym zachowaniem mogą otrzymać wsparcie w zatrzymaniu choroby.

Terapia uzależnień w Gdańsku

Takim osobom proponujemy terapię uzależnień w Gdańsku, w jego centrum, w komfortowym, przytulnym gabinecie. W procesie zmian pomagają doświadczone specjalistki psychoterapii uzależnień, psychoterapeutki. Tam, w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji osoby borykające się z używaniem substancji lub nałogowym zachowaniem mogą otrzymać wsparcie w zatrzymaniu choroby.

Terapia uzależnień w Domu Psychoterapii na ratunek pacjentom

Dostrzegając to wszystko, należy niezwłocznie udać się do specjalistów, którzy pracują w ośrodkach terapii uzależnień, gdzie pacjenci mogą zostać poddani leczeniu. Dom Psychoterapii od wielu lat niesie pomoc osobom uzależnionym oraz ich najbliższym. Istotne są dla nas potrzeby pacjentów, dlatego też zwracamy szczególną uwagę na wsparcie podczas wychodzenia z uzależnienia.

Dlaczego warto zdecydować się na terapię uzależnienia?

Prowadzimy terapię uzależnień w Gdańsku, która ma na celu zapewnienie pacjentów o intymności rozmów oraz poczuciu bezpieczeństwa. Nasze gabinety w prywatnym ośrodku leczenia zostały przystosowane do przeprowadzania indywidualnych konsultacji oraz grupowych spotkań wsparcia. Nasza wykwalifikowana kadra złożona jest ze specjalistek psychoterapii uzależnień.

Psychoterapeutki w ośrodku leczenia uzależnień Gdańsk prowadzą etapowe leczenie. Jest to bowiem długotrwały proces, który nie zamyka się w kilku sesjach, ale polega na dłuższej pracy nad sobą. Akceptujemy trudności i staramy się wspólnie wypracować plan powolnego odejścia od nałogu.

Leczenie uzależnień – ile trwa?

Etapy leczenia obejmują indywidualne konsultacje oraz grupową pracę nad ograniczaniem np. picia. Podstawowy etap leczenia trwa około 6 miesięcy – to czas potrzebny, aby zatrzymać uzależnienie, nauczyć się utrzymywać abstynencję i radzić sobie z nawrotami. Zazwyczaj proponujemy jednak, aby kontynuować leczenie – regularnie pracować nad swoim rozwojem – co zwiększa szanse na trwałą abstynencję i zmniejsza ryzyko pojawienia się innego uzależnienia w miejsce tego, które zostało zatrzymane.

Program Ograniczania Picia w Domu Psychoterapii w Gdańsku – na czym polega?

Jako nieliczne z miejsc prowadzących terapię uzależnień w Gdańsku proponujemy osobom uzależnionym od alkoholu pracę w ramach Programu Ograniczania Picia – metodę leczenia odpowiednią dla osób, które doświadczają cierpienia z powodu picia ale nie są gotowe na podjęcie abstynencji. Jest to krótkoterminowa terapia, obejmująca 8 – 12 spotkań, w trakcie której wspólne szukamy najbardziej optymalnego wzorca picia i sposobów na jego utrzymanie.