Poznaj nas

Joanna Meredyk 

jestem psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie certyfikacji, ukończyłam cztery lata Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, jestem Członkiem Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (certyfikat PARPA nr 1445), pedagogiem.
Od 2018r. prowadzę gabinet psychoterapii psychodynamicznej, w którym pomagam osobom doświadczającym cierpienia psychicznego z rożnych powodów:
m. in. z powodu stanów lękowych, depresji, zaburzeń osobowości (np. borderline, narcystycznych), trudności w relacjach interpersonalnych i w bliskich związkach , powtarzających się problemów życiowych (np z utrzymaniem pracy, podejmowaniem decyzji), niskiego poczucia własnej wartości. W gabinecie przyjmuję także osoby uzależnione od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, z uzależnieniami behawioralnymi, z problemami wynikającymi z tzw. współuzależnienia i syndromu DDA. Prowadzę także terapię w ramach Programu Ograniczania Picia dla osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie lub w sposób ryzykowny.

Od 2010r do 2019r. współpracowałam z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku, w tym przez blisko dwa lata prowadziłam Oddział Dzienny WOTU jako jego kierownik. Od 2019 do 2021r. współpracowałam z Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień w Sopocie. 

 W swojej pracy kieruję się kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, kodeksem etycznym Terapeuty Uzależnień,  Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji u Certyfikowanego Superwizora Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

 

Joanna Szacoń-Wojak

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Swoje umiejętności psychoterapeutyczne rozwijam obecnie w Polskim Instytucie Ericksonowskim a także na wielu szkoleniach z tzw. Trzeciej Fali nurtu Poznawczo-Behawioralnego jak Terapia Schematów, Terapia Akceptacji i Zaangażowania oraz Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT), a także Mindfulness i wielu szkoleniach z pracy z traumą. Ukończyłam studia magisterskie o specjalności „Psychologia kliniczna” na Uniwersytecie Gdańskim (nr dyplomu 121761). Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr 1753) wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Przez wiele lat byłam związana zawodowo z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku, gdzie pracowałam indywidualnie oraz w pracy grupowej z osobami uzależnionymi od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu oraz ich rodzinami- partnerami osób uzależnionych oraz tzw. „Dorosłymi Dziećmi Alkoholików” a także z osobami doświadczającymi przemocy. Pracuję także w Programie Ograniczania Picia, aby oferta, którą kieruję do osób uzależnionych bądź pijących w sposób szkodliwy wychodziła naprzeciw ich różnorodnym celom terapeutycznym. W praktyce prywatnej zajmuję się- poza powyższymi zagadnieniami- także pracą z chorobami ciała, bólem, zaburzeniami psychosomatycznymi, lękami, depresją, zaburzeniami zachowania, problemami emocjonalnymi, w relacjach, niskim poczuciem własnej wartości, kryzysem życiowym.  Pracuję wykorzystując bardzo skuteczne  techniki doświadczeniowe (co potwierdzają liczne badania naukowe) czyli wizualizację, relaksację, medytacje, Mindfulness, pracę z ciałem. W swojej pracy integruję różne podejścia terapeutyczne po to,  aby oferta, którą kieruję do klientów została dopasowana do ich indywidualnych potrzeb. W pracy terapeutycznej bliska jest mi zasada, że w każdym człowieku znajdują się wszelkie niezbędne zasoby potrzebne do rozwiązania jego problemów. Prowadząc terapię kieruję się zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kodeksem etycznym terapeuty uzależnień, kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Emilia Kulesza

Jestem psychologiem oraz specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat wydany przez PARPA nr 1374). Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Gdańskim. Swoje doświadczenie zawodowe od 2010 zdobywam prowadząc terapię w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową z osobami uzależnionymi, jak również z ich rodzinami (partnerami i osobami z syndromem DDA). Pracuję także w Programie Ograniczania Picia wychodząc naprzeciw różnorodnym potrzebom klientów. Ważny dla mnie jest rozwój i podnoszenie kwalifikacji, co czynię korzystając ze szkoleń oraz osobistego doświadczenia, także terapii własnej. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach takich jak: terapia schematów, psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa w leczeniu osób uzależnionych czy studium pomocy psychotraumatologicznej. Interesują mnie zagadnienia związane z nurtem Porozumienia Bez Przemocy (NVC) oraz Rodzicielstwem Bliskości. Doświadczenie macierzyństwa oraz uczestniczenie w szkoleniach NVC czy RB jest dla mnie nie tylko ważnym osobistym doświadczeniem, ale także ubogaca mnie jako terapeutę. Mnogość doświadczeń pomaga mi zrozumieć procesy myślowe pacjenta, otwiera na ich różnorodność oraz uczy prawdziwej akceptacji. Cenię autentyczność relacji i otwartość na różnorodność postrzegania świata przez ludzi. Zależy mi by w procesie terapii klient nauczył się w możliwy sposób wykorzystywać swój potencjał, przede wszystkim poprzez rozwijanie swoich kompetencji w sferze emocji, integrowanie doświadczeń osobistych a co za tym idzie: pełniejsze rozumienie siebie oraz otaczającego świata. W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, swoją pracę poddaję superwizji.