Terapia DDA/DDD Gdańsk

Syndrom DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) oraz syndrom DDD (Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych), przejawia się w destrukcyjnym sposobie przeżywania siebie i relacji z innymi ludźmi. Choć problemy emocjonalne odczuwane są w dorosłym życiu, jego źródło leży w trudnym dzieciństwie, wychowywaniu się w rodzinie z problemem alkoholowym, bądź w rodzinie, w której obecna była inna dysfunkcja, jak rozwód, chłód emocjonalny rodziców, przemoc, choroba itd.
Jeśli ktoś dorastał w takiej rodzinie, prawdopodobnie przeżywał całą paletę trudnych emocji,
w których smutek, lęk, wstyd i złość były dominujące. Żyjąc w domu, w którym sytuacja jest nieprzewidywalna a znaczna część potrzeb niezaspokojona przeżywał ogromne poczucie krzywdy. Aby przetrwać w takiej sytuacji nauczył się pewnych sposobów, które go lub ją „ratowały”.
Te sposoby mogły być różne, np. mogło to być przejęcie odpowiedzialności za rodziców i przyjęcie na siebie ich obowiązków, odpowiedzialności, taka osoba mogła zostać rodzicem swoich rodziców
i rodzeństwa. Ktoś inny mógł radzić sobie uciekając w świat fantazji, książek, gier komputerowych, Internetu. Włożył wiele wysiłku w to, by stać się możliwie „niewidzialnym” dla innych i samemu nie widzieć, nie czuć swojego cierpienia. Mogło to być skupianie na sobie uwagi (a odwracanie uwagi
od źródła problemu) przez sprawianie innym i sobie poważnych kłopotów, np. zachowania agresywne, ryzykowne, uzależnienia. Ktoś inny radził sobie stając się wyjątkowo uroczą, miłą lub zabawną, śmieszną osobą, co miało zmieniać przykre emocje na bardziej przyjazne. W takiej rodzinie ludzie, w  tym dzieci wkładają wiele wysiłku w to, by nie czuć emocji jakie czują, utrzymać tajemnicę
i ochronić się przed krzywdą, więc przestają ufać innym, czasem sobie. Te wszystkie sposoby
w dzieciństwie pełniły ważną, ochronną funkcję. Niestety mają one tendencje do utrzymywania się również w dorosłym życiu, gdy już nie są potrzebne. Dorosłym ludziom syndrom ddd i dda  stanowi zachowania bardziej szkodliwe niż pomagające, gdyż utrudniają wchodzenie i utrzymanie zdrowych satysfakcjonujących relacji z innymi, ich zachowania często „odsuwają” ludzi od nich. Osoby ze syndromem ddd a dda często mają trudność by dobrze się sobą zaopiekować, przepracowują się lub pracują znacznie poniżej swoich możliwości. Czują się gorsze od innych lub uważają że wszyscy są gorsi od nich. Nie mają świadomości swoich potrzeb i nie dbają o siebie. Czują się nieszczęśliwe.

Podobne trudności mogą przeżywać osoby, w których rodzinach dysfunkcja miała inny charakter,
niż uzależnienie.

Terapia ddd Trójmiasto

Na szczęście pochodzenie i wynikające z niego problemy nie muszą być wyrokiem skazującym na dożywotnie zmaganie się z nimi. Poprzez psychoterapię  dda można odkryć schematy pochodzące
z dzieciństwa, które w nieświadomy sposób kierują obecnym życiem i zmienić je na takie, które będą kształtować nową rzeczywistość.

Zachęcamy Cię do skorzystania z terapii DDA w Gdańsku, w naszym komfortowym, przytulnym gabinecie, gdzie w bezpiecznej, profesjonalnej atmosferze będziesz mieć szansę na przyjrzenie się sobie i swojemu dotychczasowemu życiu.  Weź sprawy w swoje ręce i pokieruj swoim życiem tak,
jak chcesz Ty, a nie twoja przeszłość!

Pomożemy Ci w tym procesie zmian. Jesteśmy doświadczonymi psychoterapeutkami, które swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi z syndromem DDA rozwijały w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku.

Sesje psychoterapii indywidualnej w Gdańsku odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. W atmosferze bezpieczeństwa osoby z syndromem DDA mogą spotkać się ze swoją krzywdą pod czas terapii, przepracować ją, uporządkować i zmienić swoje destrukcyjne sposoby radzenia sobie na bardziej dojrzałe, które umożliwią lepsze zaopiekowanie się sobą i bardziej satysfakcjonujące życie.