Terapia Uzależnień Gdańsk

Uzależnienie jest chorobą, której istota polega na przyjmowaniu substancji (np. alkoholu, narkotyku) lub zachowaniu (np. hazard, zakupy, korzystanie z Internetu) w sposób nadmierny, pomimo strat jakie przynosi. Osoba uzależniona odczuwa cierpienie, swojego rodzaju przymus zażycia substancji lub zachowania, które na krótko usuwa przykry stan. Stopniowo traci zainteresowanie swoimi pasjami, hobby, znajomymi, rodziną, pracą… w centrum zainteresowania umieszczając substancję lub zachowanie. Osoby uzależnione od substancji często doświadczają przykrych objawów odstawienia. Niezależnie od tego, od czego ktoś jest uzależniony, choroba ta powoduje coraz większe cierpienie – osoby chorej oraz jej bliskich.

Kiedy u osoby uzależnionej rozwija się choroba, w jej psychice rozwijają się trzy mechanizmy:

Mechanizm nałogowej regulacji uczuć – emocje osoby uzależnionej działają w taki sposób,
by przeżywała silne napięcie nazywane „głodem”, „odczuciem przymusu”, zażycie substancji
lub wykonanie czynności od której osoba jest uzależniona przynosi ulgę, zmniejsza cierpienie.

Mechanizm iluzji i zaprzeczania – myślenie osoby uzależnionej jest zmienione w taki sposób,
że nie dostrzega ona związku miedzy problemami jakie przeżywa a swoim zachowaniem,
często nie zauważa też, że jest uzależniona. Działanie tego mechanizmu znacznie utrudnia zobaczenie rzeczywistej sytuacji osobie uzależnionej oraz zgłoszenie się po pomoc.

Mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja – osoba uzależniona często nie wie kim ani jaka jest
– raz czuje się „beznadziejna”, „nic nie warta”, innym razem uważa się za niemal „wszechmocną”, która nie potrzebuje niczyjej pomocy.  Utrudnia to podejmowanie i trwanie przy podjętych decyzjach, życie osoby uzależnionej jest chaotyczne, zmienne.

Takim osobom proponujemy terapię uzależnień w Gdańsku, w jego centrum, w komfortowym, przytulnym gabinecie. W procesie zmian pomagają doświadczone specjalistki psychoterapii uzależnień, psychoterapeutki. Tam, w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji osoby borykające się z używaniem substancji lub nałogowym zachowaniem mogą otrzymać wsparcie w zatrzymaniu choroby.

Jako nieliczne z miejsc prowadzących terapię uzależnień w Gdańsku proponujemy osobom uzależnionym od alkoholu pracę w ramach Programu Ograniczania Picia – metodę leczenia odpowiednią dla osób, które doświadczają cierpienia z powodu picia ale nie są gotowe
na podjęcie abstynencji. Jest to krótkoterminowa terapia, obejmująca 8 – 12 spotkań w trakcie której wspólne szukamy najbardziej optymalnego wzorca picia i sposobów na jego utrzymanie
.